Velkommen til Vallø sportsrideklub

Om klubben

Vallø Sportsrideklub blev stiftet i juli 2001 og er derfor en nyere klub.
Vi er bosat hos Dressurstald WillumThomsen, Tjørnevej 3, St. Tårnby 4652 Hårlev.
 
Vi lægger i Vallø Sportsrideklub en del vægt på konkurrencelivet og har derfor en meget omfattende championatsliste
, hvor de  bedst placerede i hver disciplin modtager en pokal på den ordinære generalforsamling.
 
 
Vallø Sportsrideklub er en klub for alle!
 
 
Velkommen til :)
 

Nyheder


Så er det tid til Vallø Sportsrideklub årlige Generalforsamling som holdes
torsdag den 23 februar 2016 kl. 18.30 på
Restaurant Il Gallo, Brogade 21, 4600 Køge

Efter generalforsamlingen er det muligt for egen regning at deltage i spisning. Tilmelding skal ske til Lise Jakobsen på nymarkens@live.dk senest d. 16.2.17
Dagsordenen er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent - fortsætte med nuværende satser
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lise Jakobsen på valg- modtager genvalg
Natascha Jakobsen på valg- modtager genvalg
Helle Tang Mathiasen på valg, ikke på valg
Helle Andreasen, trådt ud af bestyrelsen – Valg til posten
Maja Andreasen, trådt ud af bestyrelsen – Valg i posten
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen,
8. Valg af børnerepræsentant og juniorrepræsentant samt børnesuppleant og juniorsuppleant
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt: 10.Skal Championatlisten fortsætte. Hjemmesiden fortsætte og kun have FB
Uddeling af Pokaler til årets championatsvinder 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er nuoprettet en Facebook gruppe for Vallø Sportsrideklub. Medlemmer skal dog være opmærksom på at der  på nuværende tidspunkt også er en anden gruppe kaldet Valløsportsrideklub.
 
 
 
4.2.16 blev der holdt generalforsamling, tak til de fremmødte for en hyggelig aften
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så er det tid til Vallø Sportsrideklub årlige Generalforsamling som holdes
torsdag den 4. februar 2016 kl. 18.30  på
Restaurant Il Gallo, Brogade 21, 4600 Køge
 
Efter generalforsamlingen er det mulligt for egenregning at deltage i spisning. Tilmeldning skal ske til Lise Jakobsen på nymarkens@live.dk

Dagsordenen er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent : Fortsætte med nuværende satser
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen stiller forslag om ændring i §11 Fra: Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.
Til: Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben mindst 1 måned.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lise Jakobsen ikke på valg
Natascha Jakobsen ikke på valg
Helle Andreassen på valg , modtager genvalg
Helle Tang Mathiasen på valg, modtager genvalg
Maja Andreasen på valg modtager genvalg
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, Julie Jensen genopstiller
8. Valg af børnerepræsentant og juniorrepræsentant samt børnesuppleant og juniorsuppleant
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt: Skal klubben fortsætte med Championat liste. Forslag til hjemmesiden
Uddeling af Pokaler til årets championatsvinder 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vallø Sportsrideklub  | nataschajakobsen@live.dk